wKgZomTntuuAfLTOAAEq6SHHz3U276.jpg

Карактеристика на антената, засилување и насоченост на антената

Поради посебниот дизајн на антената, густината на зрачењето може да се концентрира во одредена просторна насока. Мерката за насоченоста на антената без загуби е засилување на антената. Тоа е тесно поврзано со директивноста на а...

продолжи да читаш

Слика на екранот_20230928_113252.jpg

Споделување на колото на мини FM предавател

Ова е коло за мини FM предавател. Мислам дека ова е наједноставниот, најлесниот и секако...ефтин... Напонот на напојување е помеѓу 1.1 – 3 волти, а потрошувачката на енергија е 1.8 mA на 1.5 волти. Ова коло треба да биде покриено, право...

продолжи да читаш